Er du nysgjerrig på hva det kan gi deg som utvikler å lære deg Kotlin, også utover det å kunne et til programmeringsspråk? Vi har laget en liten teaser for selve språket og snakket litt om hvordan det er å lære det for utviklere som kan Java. Rustam Mehmandarov, Mads Opheim og Monika Sperstad Køller har sett på noen (få), men spennende features i språkene og sett på om disse kan forbedre vår hverdag som utviklere. Ble du litt nysgjerrig nå? Hør på podcasten da vel!

I de neste podcastene skal vi snakke om programmeringsspråkene Computas satser på i 2021. Først ut er Python! Python er et av verdens aller mest populære programmeringsspråk. Språket er intuitivt, lett å lære og gratis å bruke. I denne podcasten snakker Filip Van Laenen, Anders Elton og Jostein Leira om viktige funksjoner og endringer i Python 3.9 og 3.10.

Å sette opp miljøer kan være en krevende jobb og noe som ofte skjer gradvis. Utfordringene melder seg når du skal prøve å gjenskape miljøet.

I denne episoden snakker Rustam Mehmandarov, Mads Opheim og Anders Elton om hvordan og hvorfor man bør sette opp infrastrukturen ved hjelp av kode og egnede rammeverk som Terraform, framfor peke-og-klikk eller skripts som er spesialskrevet. Eksemplene bruker ofte skyløsninger, men kan like gjerne brukes for on-prem- eller hybrid-løsninger.

Hvordan utnytte data for å optimalisere egen virksomhet? Mange virksomheter sitter på enorme datamengder, men mangler en plan for hvordan data kan benyttes til å få verdifull innsikt som er viktig for å kunne ta strategiske beslutninger og se frem i tid. Så hvor begynner man? Og hva bør man fokusere på?

I denne podcasten snakker Filip Van Laenen, fagdirektør for applikasjonsutvikling i Computas, med UX-designer Marte Rimer og Tech lead Jo Inge Stubbe om deres erfaringer fra tidligere prosjekt. Her snakker vi bl.a. om hvordan det er å komme i gang med å utnytte data på tvers av kilder og systemer og underverker en god visualisering kan gjøre.

Er digital transformasjon å sette strøm på ansikt-til-ansikt samarbeid? At vi har fått tilgang på et verktøy er dessverre ingen garanti for effektiv bruk eller for at riktig verktøy blir anvendt til riktig formål. I denne podcasten snakker Ellen Daleng og Anne Landro om løst og fast rundt hva som er mulig og hvordan tenke nytt. Kanskje kan du oppnå mye med noen initiativer rundt struktur, rutiner og ikke minst opplæring?

I denne episoden fortsetter Mads Opheim, Teodor Ande Elstad og Rustam Mehmandarov praten om programmeringsspråk og hvordan de påvirker hverandre. Det blir fokus på tooling, sky og andre spennende tema! I forrige episode snakket de også litt om hvordan språkene blir påvirket av teknologi- og plattformendringene, samt et lite tilbakeblikk på historien av programmeringsspråk.

I denne episoden snakker Mads Opheim, Teodor Ande Elstad og Rustam Mehmandarov løst og fast om både utbredte, “mainstream” og litt eldre og/eller mindre kjente programmeringsspråk, om deres utvikling og hvordan de har påvirket hverandre gjennom årene. I del 1 av 2 snakker de også litt om hvordan språkene blir påvirket av teknologi- og plattformendringene, samt tar et lite tilbakeblikk på historien av programmeringsspråk.

Computas AS

IT solutions provider based in Norway. Knowledge sharing is important in our culture and we work closely with customers to make the best solutions.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store